Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

survey course

Synonym: general course

Svenska

översiktskurs

Definition

kurs som ger en allmän översikt över och orientering om ett ämnesområde

Anmärkning

Några vanligt förekommande översiktskurser är juridisk översiktskurs (JÖK), handelsrättslig översiktskurs (HÖK) och översiktskurs i endokrinologi och diabetologi. En översiktskurs kan förekomma när som helst under en utbildning och särskilt i utbildningar som inte har inriktning på det ämne som översiktskursen behandlar.

Jämför