Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

parallelläsning

Engelska

take more than 45 credits per semester

Definition

situation när student antagits till mer än det maximalt tillåtna antalet högskolepoäng i aktuell antagningsomgång

Anmärkning

Parallelläsning omfattar normalt mer än 45 högskolepoäng per termin och kräver ett särskilt tillstånd.
Termen bör inte användas om studier som samtidigt bedrivs på campus och på distans. Termen bör inte heller användas om en situation där flera kurser läses parallellt (och inte efter varandra) utan att maxantalet 45 poäng överskrids.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term.

Jämför