Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

site visit

Svenska

platsbesök

Anmärkning

Universitetskanslersämbetet utvärderar kvalitet i svensk högre utbildning. I den utvärderingsmodell som används ingår bland annat platsbesök. Se vidare Högskoleverkets rapport 2012:15 R.

Hänvisning