Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

head of department

Synonym: departmental chair

Svenska

prefekt

Synonym: institutionsföreståndare
Anmärkning

En prefekt är chef för en institution eller motsvarande inom ett universitet eller en högskola. Vissa lärosäten kallar en sådan chef för institutionsföreståndare eller institutionschef.

Ekvivalensanmärkning

En chef för en institution vid ett lärosäte kan på engelska kallas för head of academy eller head of school när de engelska uttrycken academy eller school används som benämningar för institutionerna.