Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

core course

Svenska

programgemensam kurs

Definition

kurs som alla studenter inom ett visst program läser

Anmärkning

Ofta innebär programgemensamma kurser en introduktion i ämnen som är typiska för programmet eller en fördjupning i ämnen som är grundläggande eller särskilt viktiga för programmet.