Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

programme instance

Svenska

programtillfälle

Anmärkning

Termen ”programtillfälle” används om flera begrepp, men här avses användningen i Ladok. Där används ”programtillfälle” för en specifikation av när och i vilken form ett visst program erbjuds.

Ekvivalensanmärkning

Den engelska ekvivalenten är baserad på Ladok.

Jämför