Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

reglerat yrke

Engelska

regulated profession

Anmärkning

I svensk lag fastställs vad som krävs för att få arbeta inom de så kallade reglerade yrkena, t.ex. en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. Se vidare information på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Ibland används legitimationsyrke för vissa av de yrken som i lagen benämns reglerat yrke.

Jämför