Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

Swedish national sports university

Synonym: RIU

Svenska

riksidrottsuniversitet

Synonym: RIU
Definition

lärosäte som har avtal med Riksidrottsförbundet om att erbjuda en anpassad högre utbildning för att kunna kombinera den med utövande av elitidrott, bedriva idrottsvetenskaplig forskning och genomföra särskilda utbildningssatsningar

Anmärkning

Riksidrottsförbundet nominerar, efter ansökan och ett intyg från specialidrottsförbund, ett begränsat antal lärosäten till riksidrottsuniversitet för en begränsad tidsperiod. Flera lärosäten kan tillsammans utgöra ett riksidrottsuniversitet.
I samband med EVL och RIU används ofta uttrycket ”dubbla karriärer” (DK) (eng. ”dual careers”, DC) för att betona att personen är både elitidrottare och får en akademisk utbildning. Studenter vid ett riksidrottsuniversitet är potentiella eller aktuella landslagsidrottare som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga.

Ekvivalensanmärkning

Ordet ‘Swedish’ kan med fördel utelämnas när det inte behövs i sammanhanget.

Jämför