Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

riktat pedagogiskt stöd

Engelska

study support for students with disabilities

Anmärkning

En student med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om ett riktat pedagogiskt stöd. Stödet kallades tidigare ”särskilt pedagogiskt stöd”. Nais (Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare, https://www.nais.uhr.se/) använder uttrycket ”pedagogiskt stöd” för detta begrepp.

Ekvivalensanmärkning

Termen används oftast i ett sammanhang där det är underförstått att stödet är till för studenter med funktionsnedsättning. Då kan det kortare ”study support” användas. Termen ”targeted study support” bör inte användas.