Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

samordnad antagning

Engelska

pooled admissions system

Definition

antagning som görs samtidigt till högskoleutbildning som ges vid fler än ett lärosäte

Anmärkning

Med samordnad antagning menas den centrala och nationella antagning som administreras via Universitets- och högskolerådet i antagningssystemet NyA. Ibland används central antagning eller gemensam antagning för detta begrepp.

Jämför