Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

sektorsforskning

Synonym: sektoriell forskning

Engelska

sector-specific research

Synonym: sectoral research
Definition

forskning som motiveras utifrån en viss samhällssektors eller näringslivssektors behov av kunskap för att främja vissa ändamål

Jämför