Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

stipendium

Engelska

scholarship

Synonym: grant
Anmärkning

Stipendium kan sökas av studenter och forskare för att finansiera bland annat studier, forskning eller levnadsomkostnader. Stipendier är ofta inte behovsgrundade, utan tilldelas enligt särskilda kriterier som den sökande måste uppfylla. Stipendier är normalt inte skattepliktiga.