Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

studieförsäkran

Engelska

declaration of enrolment

Definition

försäkran från en student att hen studerar enligt de uppgifter som beslut om studiemedel fattats på

Anmärkning

När beslut om studiemedel har fattats av CSN måste studenten intyga att hen ska läsa så som det står i beslutet för att studiemedel ska betalas ut. CSN kontrollerar sedan att studenten är registrerad på de antal poäng som beslutet om studiemedel baserats på.