Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

assistance for people with a visual impairment

Svenska

synstöd

Definition

riktat pedagogiskt stöd som innebär att en student med en grav synnedsättning får assistans

Anmärkning

Vad synstödet innebär kan variera efter situation. Vid salstentamen kan det till exempel innebära tolkning av diagram medan det i undervisningssammanhang kan innebära punktinsatser i form av ledsagning, orientering eller navigering.
För personen (student eller personal) som ger assistansen kan termen ”synstödjare” (eng. ”assistant for people with a visual impairment”) användas, hellre än ”synstöd”.