Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

thematic evaluation

Svenska

tematisk utvärdering

Anmärkning

Högskoleverket gjorde tidigare såväl tematiska utvärderingar som tematiska studier. I dessa utvärderingar eller studier undersökte Högskoleverket på samtliga universitet och högskolor en eller flera utvalda aspekter, t.ex. jämställdhet, mångfald, internationalisering.