Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

examination session

Svenska

tentamenstillfälle

Anmärkning

Ett tentamenstillfälle (som ibland kallas provtillfälle) är den tidsperiod då en tentamen genomförs. Ett lärosäte kan vid ett och samma tentamenstillfälle erbjuda studenter från olika kurser att skriva tentamen. 

Använd inte examinationstillfälle som synonym till tentamenstillfälle.

Ekvivalensanmärkning

Om man vill betona ett specifikt tentamenstillfälle kan examination date användas. I formuleringar som ”studenten har rätt till högst fem tentamenstillfällen” kan opportunity to take an exam vara en engelsk motsvarighet.

Jämför