Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

tentamensvakt

Synonym: tentamensvärd

Engelska

exam supervisor

Synonymer: invigilator , proctor (amerikansk)
Definition

person med ansvar för att tentamen genomförs på ett rättssäkert sätt

Anmärkning

I tentamensvaktens uppgifter kan ingå att informera om hur tentamen går till, att övervaka och stävja fusk, att hantera tekniska problem vid tentamenstillfället, hjälpa studenter att vid behov kontakta lärare och att iordningställa lokal före och efter tentamen.

Ekvivalensanmärkning

Invigilator och proctor är väletablerade termer i Storbritannien respektive USA, men förstås inte allmänt internationellt och bör undvikas.