Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

funding for dental training and research

Svenska

TUA-ersättning

Synonymer: Tandläkarutbildningsanslag , TUA
Anmärkning

Den så kallade TUA-ersättningen utgör ersättning för vissa landstings medverkan i tandläkarutbildning och odontologisk forskning. Ersättningen regleras i avtal mellan staten och berörda landsting. Berörda universitet och högskolor är de som ger tandläkarutbildning.