Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

quash

Synonym: annul

Svenska

undanröja

Anmärkning

Den juridiska termen undanröja används till exempel när Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) ogiltigförklarar ett beslut från ett universitet och eller en högskola utan att fatta ett nytt beslut.