Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

teaching hour

Svenska

undervisningstimme

Synonym: lektionstimme
Anmärkning

Observera att en undervisningstimme inte är detsamma som en klocktimme. När en lärares arbetstid planeras räknas en undervisningstimme ofta som flera klocktimmar beroende på hur mycket för- och efterarbete som krävs av läraren.

Ekvivalensanmärkning

Observera att begreppet här är sett ur lärarens perspektiv, inte studentens, och därför är ekvivalenten som valts teaching hour.