Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

salary supplement

Svenska

uppdragstillägg

Definition

lönetillägg i samband med tidsbegränsade uppdrag – ledningsuppdrag eller vissa andra uppdrag – som ligger utanför ordinarie arbete

Anmärkning

Exempel på tidsbegränsade ledningsuppdrag är prorektor, vicerektor, studierektor, dekan och prefekt. Uppdragstillägget utgör ersättning för det särskilda ansvar som ofta är förenat med uppdraget.