Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

core education subjects

Synonym: general education studies

Svenska

utbildningsvetenskaplig kärna

Synonym: UVK
Anmärkning

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarutbildningar och ska anknyta till kommande yrkesutövning. Den centrala delen i lärarutbildningen har tidigare benämnts allmänt utbildningsområde (AUO).

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term.

Hänvisning