Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

courses taken at a partner university abroad

Svenska

utlandsförlagd utbildning

Definition

(inom högskoleväsendet): högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som ett svenskt lärosäte har förlagt utomlands och för vilken ersättning erhålls för såväl helårsstudent som helårsprestation

Anmärkning

Med utlandsförlagd utbildning avses således inte utbildning inom ett utbytesprogram.

Jämför