Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

research publication

Synonymer: academic publication , scholarly publication , scientific publication

Svenska

vetenskaplig publikation

Anmärkning

Vetenskapliga publikationer innehåller forskningsresultat som i regel genomgått en bedömning av sakkunniga före publicering.

Jämför