Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

webbaserad distansutbildning

Synonym: nätbaserad distansutbildning

Engelska

web-based distance learning

Synonym: online distance learning
Definition

distansutbildning där hela eller huvuddelen av utbildningen genomförs via internet

Anmärkning

Det förekommer i huvudsak tre begrepp för att beskriva utbildningsformer inom högskoleväsendet: campusutbildning, distansutbildning, nätbaserad distansutbildning.

Ibland används också nätutbildning, nätbaserad utbildning eller webbutbildning för det här begreppet, men om man vill vara tydlig bör man använda nätbaserad eller webbaserad distansutbildning.

Om man vill vara precis bör man heller inte använda e-lärande som ibland används som ett slags signalord för att ange att man använder sig av internet i t.ex. utbildningen.

Jämför