Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

allmän studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå

Engelska

general syllabus for third-cycle programmes

Definition

dokument som beskriver och ger föreskrifter för högskoleutbildning på forskarnivå inom ett visst ämne

Anmärkning

För varje ämne där högskoleutbildning på forskarnivå anordnas ska det finnas en allmän studieplan, som fakultetsnämnden fastställer. Den ska bland annat innehålla en beskrivning av utbildningens innehåll och uppläggning samt vad som gäller vid antagning till utbildningen.

Jämför