Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

kursplan

Engelska

course syllabus

Synonym: course specification
Definition

dokument som beskriver och ger föreskrifter för viss kurs

Anmärkning

För varje kurs ska det finnas en kursplan. Kursplanen ska bland annat ange vad målet med kursen är. Kursplanen fastställs av universitetet eller högskolan. Använd inte studieplan för detta begrepp. Se vidare 6 kap. 14–15 § högskoleförordningen (1993:100).

Jämför
Hänvisning