Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

anmälningsavgift

Synonym: ansökningsavgift

Engelska

application fee

Definition

(inom högskoleutbildning:) avgift som en avgiftsskyldig student betalar för att få sin anmälan till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå prövad av ett lärosäte

Anmärkning

Termen används i Sverige för den anmälningsavgift som vissa studenter enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor måste betala för att studera i Sverige. Studenter som måste betala anmälningsavgift är i regel de som inte är medborgare i en EES-stat eller i Schweiz, om dessa inte deltar i utbytesprogram.

Jämför
Hänvisning