Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

betalande student

Synonym: betalstudent

Engelska

fee-paying student

Definition

(inom högskoleväsendet:) student som betalar avgift för sin högskoleutbildning

Anmärkning

Termen betalande student används för en student som enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor måste betala för att studera i Sverige. Avgiften kan delas upp i anmälningsavgift och studieavgift.

Jämför
Hänvisning