Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

dean

Svenska

dekan

Synonym: dekanus
Anmärkning

Titeln dekan är inte reglerad i högskoleförordningen. En dekan är i allmänhet chef för en fakultet eller en avdelning på liknande organisatorisk nivå på ett lärosäte, och ofta ordförande för fakultetsnämnd, fakultetsstyrelse eller liknande.

Jämför