Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

digital salstentamen

Engelska

on-campus e-examination

Definition

digital tentamen som genomförs i en tentamenssal under övervakning av tentamensvakt

Anmärkning

Termen digital salstentamen bör inte användas om en digitalt övervakad hemtentamen.

Jämför