Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

faculty board

Svenska

fakultetsnämnd

Definition

nämnd som enligt högskolelagen ansvarar för forskning och högskoleutbildning på forskarnivå

Anmärkning

Fakultetsnämnden ansvarar också för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå om inte universitetet eller högskolan inrättat särskilda organ för utbildning på dessa nivåer. Ett sådant organ kallas ibland för grundutbildningsnämnd.

Jämför