Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

formellt lärande

Engelska

formal learning

Definition

lärande som äger rum inom det formella utbildningssystemet och är tydligt utformat i termer av ämnen/områden, tid och resurser

Anmärkning

Det formella lärandet regleras av lagar, förordningar och andra föreskrifter och syftar till betyg, examensbevis, utbildningsbevis eller motsvarande. Det kvalitetssäkras i form av tillsyn och annan granskning som genomförs av myndigheter.

Baserat på SOU 2019:69: Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Jämför
Hänvisning