Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

icke-formellt lärande

Engelska

non-formal learning

Definition

avsiktligt och organiserat lärande som inte regleras av lagar, förordningar eller föreskrifter

Anmärkning

Genomförs t.ex. i studiecirklar, arbetsmarknadsutbildning eller personalutbildning.

Baserat på SOU 2019:69: Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Jämför
Hänvisning