Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

förstaförfattare

Synonymer: försteförfattare , förste författare , huvudförfattare

Engelska

first author

Synonym: lead author
Definition

författare vars namn nämns först i en lista över författare, som regel den författare till ett manuskript, vilken utfört huvuddelen av den beskrivna forskningen och har huvudansvaret för att skriva och redigera manuskriptet

Anmärkning

Ibland används en alfabetiskt sorterad lista, särskilt om det är otydligt vem som bidragit mest till innehållet eller om samtliga har bidragit i lika hög grad. Vem och vilka som anges som författare till ett manuskript, och i vilken ordning de presenteras, varierar inom olika discipliner. Inom vissa discipliner namnges endast den som har skrivit texten, inom andra namnges alla som har bidragit till forskningen.
Termen ”förstaförfattare” är enbart aktuell i fall där ett manuskript utarbetats av fler än en person. Om det bara finns en författare kan termen ”ensamförfattare” (eng. ”sole author”) användas.

Jämför
Hänvisning