Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

sistaförfattare

Synonymer: siste författare , sisteförfattare

Engelska

last author

Synonym: senior author
Anmärkning

Sistaförfattare är ofta forsknings- eller försöksledare men inte nödvändigtvis en av dem som författat manuskriptet. Sistaförfattare kan dock ha bidragit med underlag eller givit återkoppling. Sistaförfattare är ofta även korresponderande författare.

Jämför
Hänvisning