Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

gästlärare

Engelska

visiting lecturer

Synonymer: visiting teacher , guest lecturer , guest teacher
Anmärkning

Enligt högskoleförordningen kan en person under en viss bestämd tid anställas som gästlärare. Beroende på dennes kompetens kan gästläraren i praktiken anställas som gästprofessor, gästlektor eller gästadjunkt.

Jämför
Hänvisning