Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

universitetslärare

Synonymer: högskolelärare , lärare

Engelska

university lecturer

Synonymer: university teacher , lecturer , teacher
Anmärkning

Kortformen lärare kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en lärare verksam vid ett universitet eller en högskola. Annars bör man använda termerna universitetslärare eller högskolelärare.

 

Ekvivalensanmärkning

Kortformerna lecturer eller teacher kan användas som engelska termmotsvarigheter när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om lärare verksamma vid ett lärosäte. Annars bör man använda de fullständiga termerna university lecturer eller university teacher.

Jämför