Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

helårsstudent

Engelska

FTE

Synonym: full-time equivalent
Definition

mått för registrerade studenter vilket används i lärosätenas resultatredovisning

Anmärkning

Måttet är inte kopplat till enskilda studenter. Av regleringsbrevet till lärosätena framgår vilken ersättning som utgår för varje helårsstudent (hås) inom olika utbildningsområden. Exempel: Om 100 studenter är registrerade under en period på kurser motsvarande 30 högskolepoäng (hp) motsvarar det 50 helårsstudenter (100 gånger 30 hp dividerat med 60). Före 1993, då högskoleutbildningen blev målstyrd, tilldelades lärosätena resurser utifrån antalet utbildningsplatser. Nu används begreppet utbildningsplats inte längre.

Jämför