Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

per capita-ersättning

Synonym: ersättning per capita

Engelska

per-capita funding

Anmärkning

Per capita-ersättning är den statliga ersättning som ges till ett lärosäte. Ersättningen beräknas efter det antal helårsstudenter och helårsprestationer lärosätet har inom högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och är olika stor för olika utbildningsområden. I ledigt språk används ibland studentpeng om detta begrepp.

Jämför