Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

mentoring

Svenska

mentorsstöd

Synonym: mentorstöd
Definition

riktat pedagogiskt stöd som innebär att en student med dokumenterad varaktig funktionsnedsättning får stöd och hjälp av en arvoderad person

Anmärkning

Det kan handla om planering och strukturering av studierna, hjälp att tolka och förstå anvisningar, uppgifter och examinationsfrågor och att komma igång med uppgifter, men också om regelrätt studieteknik.

Nais (Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare) använder uttrycket ”mentor”.

Termen ”mentor” används om den som tillhandahåller stödet, men inte fungerar som t.ex. handledare eller lärare.

Jämför