Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

new summative assessment

Svenska

omexamination

Definition

examination av tidigare underkänd student med samma krav och samma betygsskala som vid ordinarie examination

Anmärkning

Vid lärosäten som tillåter plussning sker omexamination av tidigare godkänd student.

Jämför