Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

examination

Svenska

ordinarie tentamen

Definition

tentamen som ges första gången för en kurs

Anmärkning

Termen ”examination” ska inte användas som synonym till ”tentamen” eller ”examen”.
ekv.anm: I de flesta engelsktalande länder får studenter ett tentamenstillfälle, med möjlighet till omtentamen (eng. resit) endast vid sjukdom eller av särskilda skäl.

Jämför