Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

placement partnership school

Svenska

övningsskola

Definition

utsedd grundskola eller gymnasieskola, med särskilda handledare, där lärarstudenter fullgör huvuddelen av sin verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen

Anmärkning

Övningsskolorna utses av lärosätena. Handledarna ska vara yrkesskickliga, behöriga i de ämnen som VFU-perioden avser, samt ha genomgått särskild handledarutbildning (se vidare SFS 2021:1335, 10 §).

Jämför
Hänvisning