Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

verksamhetsförlagd utbildning

Synonym: VFU

Engelska

placement

Synonymer: practicum , internship , student teaching (amerikansk)
Definition

högskoleutbildning förlagd till det verksamhetsområde där studenten förväntas arbeta efter avslutad utbildning

Anmärkning

Verksamhetsförlagd utbildning förekommer bland annat inom lärarutbildningen och olika vårdutbildningar.

Ekvivalensanmärkning

De engelska ekvivalenterna är medvetet allmänna. Hur den svenska verksamhetsförlagda utbildningen ska uttryckas på engelska varierar med det verksamhetsområde inom vilket den utförs. I lärarutbildningar används teaching placement, teaching practice eller student teaching. I vårdutbildningar används clinical training, clinical rotations eller clinical placement men även andra uttryck förekommer, till exempel ”applied hippological practices” inom hippologprogrammet (SLU).

Jämför