Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

praktik

Engelska

placement

Synonym: internship (amerikansk)
Definition

praktisk övning i ett yrke, på en arbetsplats eller motsvarande

Anmärkning

Ordet praktik används för ett övergripande begrepp även i högskolevärlden. Om man vill vara mer precis bör man använda uttryck som ”praktik inom högre utbildning". Viss högskoleutbildning kan förenas med praktik antingen genom att utbildningen innehåller tillämpade moment på en arbetsplats, under eller direkt efter studietiden.

Tillämpade moment inom en utbildning kallas ofta för verksamhetsförlagd utbildning, särskilt inom lärar- och vårdutbildningar.

En anställning efter utbildningstiden kan kallas för traineeanställning. Den utbildning som bedrivs under den anställningen kan kallas för traineeutbildning.

Termen lärande i arbetslivet används framför allt inom yrkeshögskolan.

Ekvivalensanmärkning

I vårdutbildningar används clinical training, clinical rotations eller clinical placement. I lärarutbildningar används teaching placement, teaching practice eller student teaching. För praktik inom ”Erasmus+” används termen traineeship, som även används som ekvivalent till traineeanställning.

Jämför