Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

lärande i arbetslivet

Synonym: lärande i arbete

Engelska

learning in a work environment

Definition

process som innebär att teoretiska kunskaper kombineras med praktiska kunskaper och färdigheter från arbetslivet

Anmärkning

Lärande i arbetslivet (ibland kallat LIA) används framför allt inom yrkeshögskolan och kan ske genom till exempel studiebesök, företagsanknutna projektarbeten och mentorprogram på en arbetsplats.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term.

Jämför