Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

studie- och yrkesvägledare

Engelska

guidance counsellor

Synonym: career guidance counsellor
Anmärkning

Studie- och yrkesvägledare (SYV) arbetar på grund- och gymnasieskolor, samt inom vuxenutbildning och yrkeshögskolan. De vägleder och informerar personer som står inför val av utbildning eller arbete.

Ekvivalensanmärkning

I andra länder kan guidance counsellor stå för en person som arbetar med andra frågor som också berör en elevs sociala eller psykiska hälsa.

Jämför