Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

studievägledare

Engelska

study counsellor

Synonymer: study adviser , career guidance counsellor
Anmärkning

Studievägledare arbetar med studievägledning vid universitet och högskolor. Allt fler studievägledare inom högre utbildning har övergått till att kalla sig studie- och karriärvägledare om de arbetar med målgruppen studenter på väg ut i arbetslivet.

Jämför