Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

institute of technology

Synonym: university of technology

Svenska

teknisk högskola

Anmärkning

Distinktionen mellan begreppen högskola och universitet görs inte alltid konsekvent. Exempelvis är både Kungl. Tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola universitet. Tekniska högskolor kan också vara delar av universitet. Ett exempel är att den tekniska fakulteten vid Lunds universitet kallas för Lunds tekniska högskola.

Ekvivalensanmärkning

Distinktionen mellan begreppen ”institute” och ”university” görs inte alltid konsekvent. Ett ”institute of technology” kan också vara en del av ett universitet.

Jämför